flash-uslugi

Usługi

Konsultacja kardiologiczna – pierwsza

200 zł

Konsultacja kardiologiczna – kolejna

150 zł

Badanie echokardiograficzne

150 zł

Badanie holterowskie (Holter EKG)

150 zł