flash-lekarze

Lekarze

Dr hab. n. med. Katarzyna Styczkiewicz, Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr hab. n. med. Katarzyna Styczkiewicz

Dr hab. n. med. Katarzyna Styczkiewicz jest profesorem uczelnianym Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2021 r uzyskała prestiżowy tytuł Fellow of European Society of Cardiology. Oprócz tego pracuje jako Koordynator ds. kardiologicznych w Podkarpackim Centrum Onkologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im F. Chopina w Rzeszowie.

Prof. K. Styczkiewicz posiada specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych oraz kardiologii. Jej zainteresowania kliniczno-badawcze koncentrują się zwłaszcza wokół leczenia nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, zaburzeń rytmu serca, problemów kardiologicznych chorych z nowotworami oraz chorych po przebyciu COVID-19. Prof. K. Styczkiewicz wykonuje badania echokardiograficzne oraz holterowskie. Umiejętności te uzyskała, uczestnicząc w wielu kursach i warsztatach udokumentowanych certyfikatami. Zajmuje się także diagnostyką i leczeniem pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, po przebytym zawale serca, po operacjach kardiochirurgicznych, chorych z wadami serca oraz zaburzeniami lipidowymi. 

Prof. K. Styczkiewicz doświadczenie kliniczne zdobyła pracując przez 15 lat w I Klinice Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu  Jagiellońskiego w Krakowie oraz podczas staży zagranicznych uzyskanych w ramach wygranych konkursów międzynarodowych.

W latach 2003-2005 po uzyskaniu stypendium naukowego Grupy Wyszehradzkiej, pracowała w Istituto Auxologico Italiano w Mediolanie, Włochy. W 2008r przebywała na szkoleniu z zakresu leczenia zaburzeń snu w Sleep Laboratory, Bethanien Klinik, Solingen, Niemcy. W 2009r ukończyła prestiżowe szkolenie z zakresu diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego- Advanced Winter School of Hypertension European Society of Hypertension,  Courmayeur, Włochy.

W ostatnim czasie przez ponad pół roku pracowała w Tymczasowym Oddziale Chorób Zakaźnych w Rymanowie Zdroju na stanowisku Zastępcy Ordynatora, co sprawia, że posiada duże doświadczenie i wiedzę w zakresie leczenia zarówno infekcji COVID-19 jak i powikłań post-covidowych.

Jest laureatką nagrody Jiri Widimskiego dla młodych badaczy Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego w 2007r. Jest autorem około 50 publikacji z dziedziny kardiologii, rozdziałów w podręcznikach oraz kilkudziesięciu doniesień z w/w dziedziny prezentowanych zarówno na konferencjach krajowych jak zagranicznych. Brała udział i kierowała szeregiem krajowych i europejskich projektów badawczych. Z uwagi na utrzymywane kontakty badawcze i współpracę w badaniach międzynarodowych biegle zna język angielski oraz włoski.

Jej pozamedyczną pasją jest trekking wysokogórski.  Jako badacz i jednocześnie wspinacz uczestniczyła w unikalnych międzynarodowych wysokogórskich ekspedycjach naukowych w Alpach i Himalajach. Badania naukowe, w których aktywnie uczestniczyła miały miejsce w schronisku Capanna Regina Margherita Hut na jednym z najwyższych szczytów Alp- Monte Rosa (4559 m npm) w 2004, 2005 i 2006r. Kolejny projekt w Himalajach przebiegał w zakładanych sukcesywnie centrach badawczych: Katmandu, Nepal (1355 m npm), Namche Bazar, Nepal (3400 m npm) oraz w bazie pod Mont Everest  (5400 m npm). www.highcareprojects.eu


Dr n. med. Marek Styczkiewicz

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada specjalizację z dziedziny chorób wewnętrznych oraz specjalizację z kardiologii (nagroda Izby Lekarskiej za wynik egzaminu). Od października 2021 pracuje jako Kierownik największego w Polsce Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Kardiologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu i jednocześnie pełni w tym szpitalu funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

W latach 2002-2014 pracował na Oddziale Kardiologii Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im G. Narutowicza w Krakowie, od 2014r na stanowisku Ordynatora Oddziału Kardiologicznego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, w dużym stopniu przyczyniając się do jego powstania oraz stworzenia od podstaw i rozwoju kardiologii inwazyjnej w tym ośrodku.

Jest kardiologiem z dużym doświadczeniem zawodowym (egzamin z kardiologii zdał z wyróżnieniem). Współautor licznych publikacji naukowych, prowadzi badania kliniczne z zakresu kardiologii. Uczestnik szkoleń z zakresu implantacji kardiostymulatorów (Szwajcaria), kursów z zakresu echokardiografii podstawowej i zaawansowanej (CEDUS), nadciśnienia tętniczego Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz licznych konferencji krajowych i zagranicznych z prezentacją wyników badań własnych.

Od kilku lat pełni funkcję wojewódzkiego konsultanta ds. kardiologii dla województwa podkarpackiego. Radny Rady Powiatu Brzozowskiego – jest wiceprzewodniczącym Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Dr n. med. M. Styczkiewicz działa również charytatywnie – od kilku lat jest Prezesem Fundacji Promocji Zdrowia na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, pozyskując środki finansowe na rzecz szpitala. Aktywnie działa w Lidze Obrony Kraju, został odznaczony medalem za wybitne zasługi dla Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej LOK. Uczestniczy w pracach Zespołu Onkokardiologii, działającego w ramach Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych. Sprawuje także funkcję członka Podkarpackiego Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Dr n. med. Marek Styczkiewicz