flash-lekarze

Lekarze

Dr hab. n. med. Katarzyna Styczkiewicz, Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr hab. n. med. Katarzyna Styczkiewicz

Dr hab. n. med. Katarzyna Styczkiewicz jest profesorem uczelnianym Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2021 r uzyskała prestiżowy tytuł Fellow of European Society of Cardiology. Oprócz tego pracuje jako Koordynator ds. kardiologicznych w Podkarpackim Centrum Onkologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im F. Chopina w Rzeszowie.


Dr n. med. Marek Styczkiewicz

Tymczasowo nie przyjmuje w naszym gabinecie TwójKardiolog.eu

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada specjalizację z dziedziny chorób wewnętrznych oraz specjalizację z kardiologii (nagroda Izby Lekarskiej za wynik egzaminu). Od października 2021 pracuje jako Kierownik największego w Polsce Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Kardiologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu i jednocześnie pełni w tym szpitalu funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Dr n. med. Marek Styczkiewicz