Dr n. med. Marek Styczkiewicz

Dr n. med. Marek Styczkiewicz

Tymczasowo nie przyjmuje w naszym gabinecie TwójKardiolog.eu

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada specjalizację z dziedziny chorób wewnętrznych oraz specjalizację z kardiologii (nagroda Izby Lekarskiej za wynik egzaminu). Od października 2021 pracuje jako Kierownik największego w Polsce Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Kardiologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu i jednocześnie pełni w tym szpitalu funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

W latach 2002-2014 pracował na Oddziale Kardiologii Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im G. Narutowicza w Krakowie, od 2014r na stanowisku Ordynatora Oddziału Kardiologicznego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, w dużym stopniu przyczyniając się do jego powstania oraz stworzenia od podstaw i rozwoju kardiologii inwazyjnej w tym ośrodku.

Jest kardiologiem z dużym doświadczeniem zawodowym (egzamin z kardiologii zdał z wyróżnieniem). Współautor licznych publikacji naukowych, prowadzi badania kliniczne z zakresu kardiologii. Uczestnik szkoleń z zakresu implantacji kardiostymulatorów (Szwajcaria), kursów z zakresu echokardiografii podstawowej i zaawansowanej (CEDUS), nadciśnienia tętniczego Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz licznych konferencji krajowych i zagranicznych z prezentacją wyników badań własnych.

Od kilku lat pełni funkcję wojewódzkiego konsultanta ds. kardiologii dla województwa podkarpackiego. Radny Rady Powiatu Brzozowskiego – jest wiceprzewodniczącym Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Dr n. med. M. Styczkiewicz działa również charytatywnie – od kilku lat jest Prezesem Fundacji Promocji Zdrowia na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, pozyskując środki finansowe na rzecz szpitala. Aktywnie działa w Lidze Obrony Kraju, został odznaczony medalem za wybitne zasługi dla Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej LOK. Uczestniczy w pracach Zespołu Onkokardiologii, działającego w ramach Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych. Sprawuje także funkcję członka Podkarpackiego Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.