Dr hab. n. med. Katarzyna Styczkiewicz, Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr hab. n. med. Katarzyna Styczkiewicz

Przyjmuje w Poniedziałki 8.00-12.00 (po wcześniejszym ustaleniu terminu) 15.00 – 20:00

Umów wizytę 604 251 702

Dr hab. n. med. Katarzyna Styczkiewicz jest profesorem uczelnianym Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2021 r uzyskała prestiżowy tytuł Fellow of European Society of Cardiology. Oprócz tego pracuje jako Koordynator ds. kardiologicznych w Podkarpackim Centrum Onkologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im F. Chopina w Rzeszowie.

Prof. K. Styczkiewicz posiada trzy specjalizacje: z zakresu chorób wewnętrznych (2008r), kardiologii (2015r) oraz hipertensjologii (nadciśnienia tętniczego, 2022r). Jej zainteresowania kliniczno-badawcze koncentrują się zwłaszcza wokół leczenia nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, zaburzeń rytmu serca, problemów kardiologicznych chorych z nowotworami oraz chorych po przebyciu COVID-19. Prof. K. Styczkiewicz wykonuje badania echokardiograficzne oraz holterowskie. Umiejętności te uzyskała, uczestnicząc w wielu kursach i warsztatach udokumentowanych certyfikatami. Zajmuje się także diagnostyką i leczeniem pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, po przebytym zawale serca, po operacjach kardiochirurgicznych, chorych z wadami serca oraz zaburzeniami lipidowymi. Od 2022 jest Przewodniczącą Grupy Roboczej ds Kardioonkologii Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Prof. K. Styczkiewicz doświadczenie kliniczne zdobyła pracując przez 15 lat w I Klinice Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu  Jagiellońskiego w Krakowie oraz podczas staży zagranicznych uzyskanych w ramach wygranych konkursów międzynarodowych.

W latach 2003-2005 po uzyskaniu stypendium naukowego Grupy Wyszehradzkiej, pracowała w Istituto Auxologico Italiano w Mediolanie, Włochy. W 2008r przebywała na szkoleniu z zakresu leczenia zaburzeń snu w Sleep Laboratory, Bethanien Klinik, Solingen, Niemcy. W 2009r ukończyła prestiżowe szkolenie z zakresu diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego- Advanced Winter School of Hypertension European Society of Hypertension,  Courmayeur, Włochy.

W ostatnim czasie przez ponad pół roku pracowała w Tymczasowym Oddziale Chorób Zakaźnych w Rymanowie Zdroju na stanowisku Zastępcy Ordynatora, co sprawia, że posiada duże doświadczenie i wiedzę w zakresie leczenia zarówno infekcji COVID-19 jak i powikłań post-covidowych.

Jest laureatką nagrody Jiri Widimskiego dla młodych badaczy Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego w 2007r. Jest autorem około 50 publikacji z dziedziny kardiologii, rozdziałów w podręcznikach oraz kilkudziesięciu doniesień z w/w dziedziny prezentowanych zarówno na konferencjach krajowych jak zagranicznych. Brała udział i kierowała szeregiem krajowych i europejskich projektów badawczych. Z uwagi na utrzymywane kontakty badawcze i współpracę w badaniach międzynarodowych biegle zna język angielski oraz włoski.

Jej pozamedyczną pasją jest trekking wysokogórski.  Jako badacz i jednocześnie wspinacz uczestniczyła w unikalnych międzynarodowych wysokogórskich ekspedycjach naukowych w Alpach i Himalajach. Badania naukowe, w których aktywnie uczestniczyła miały miejsce w schronisku Capanna Regina Margherita Hut na jednym z najwyższych szczytów Alp- Monte Rosa (4559 m npm) w 2004, 2005 i 2006r. Kolejny projekt w Himalajach przebiegał w zakładanych sukcesywnie centrach badawczych: Katmandu, Nepal (1355 m npm), Namche Bazar, Nepal (3400 m npm) oraz w bazie pod Mont Everest  (5400 m npm). www.highcareprojects.eu