Jak pandemia COVID-19 wpływa na ciśnienie tętnicze?

Opublikowane: 23 listopada 2021

Pandemia COVID-19 poprzez niekorzystny wpływ na wiele czynników ryzyka sercowo-naczyniowego w długofalowej perspektywie może pogarszać ciśnienie tętnicze.

Do czynników, które mogą pogorszyć ciśnienie tętnicze, należą:

  • zwiększenie masy ciała,
  • zmiana diety (w tym zwiększenie spożycia potraw o dużej zawartości soli),
  • zmniejszenie aktywności fizycznej,
  • zwiększenie poziomu stresu,
  • częstsze występowanie zaburzeń nastroju
  • pogorszenie jakości snu
  • pogorszenie sytuacji społeczno-ekonomicznej.
ciśnienie tętnicze

Podczas pandemii COVID-19 oraz okresowych ,,lockdownów’’ systematyczna opieka nad pacjentami z nadciśnieniem tętniczym była zaniedbywana na całym świecie. W dalszej perspektywie ograniczenie dostępu do konsultacji lekarskich, opóźnienie diagnozy oraz zwiększona inercja terapeutyczna (stosowanie suboptymalnej terapii) mogły w dalszym stopniu przyczyniać się do pogorszenia kontroli ciśnienia tętniczego w czasie pandemii.

Dodatkowym negatywnym czynnikiem były pojawiające się w mediach doniesienia o rzekomym niekorzystnym wpływie ACE-inhibitorów lub sartanów na ciężkość infekcji COVID-19, co spowodowało u części pacjentów odstawienie tych leków skutkując gorszą kontrolą ciśnienia tętniczego.

Dr hab. n. med. Katarzyna Styczkiewicz, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego jako jego przedstawiciel została zaproszona do prestiżowych badań European Society of Hypertension nad wpływem pandemii COVID-19 na wysokość ciśnienia tętniczego.

Celem ESH ABPM COVID-19 STUDY będzie określenie wpływu pandemii COVID-19 na średnie wartości ciśnienia tętniczego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oceniane poprzez 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM). Porównane zostaną wyniki ABPM wykonywanych podczas pandemii COVID-19 do wartości uzyskiwanych sprzed około roku przed pandemią.

Powrót